گسترش حرکت اعتراضی در شهر اوکلند کالیفرنیا

حرکت اعتراضی جنبش موسوم به "اشغال وال استریت" در مناطق مختلف آمریکا ادامه دارد.

در شهر اوکلند در ایالت کالیفرنیا، اعضای اتحادیه های کارگری به معترضان پیوسته اند و با مسدود کردن ورودی بانک ها و بستن چهارراه ها، اعتراض خود را به عملکرد بانک های بزرگ و سرمایه داران نشان داده اند.

هزاران معترض حتی تلاش کردند فعالیت بندر این شهر را مختل کنند.

بندر اوکلند پنجمین بندر بزرگ در آمریکاست.

تظاهرات مشابهی در شهرهای ایالت کلورادو و چند شهر دیگر در غرب میانه آمریکا رخ داده است.

گروهی از سربازان جنگ ویتنام نیز در حمایت از معترضان در نیویورک راهپیمایی کرده اند.