موفقیت ارتش سودان در استان نیل آبی

ارتش سودان شهر مرزی کرموک در ایالت نیل آبی را از تصرف شورشیان خارج کرده است.

به گزارش وزارت دفاع سودان، شورشیان تلفات گسترده ای را از خود به جا گذاشته اند.

شورشیان گروه موسوم به جنبش آزادیبخش مردم سودان – شاخه شمال گفته است به مبارزه با دولت این کشور ادامه می دهد.

شهر کرموک در نزدیکی مرز اتیوپی قرار دارد.

به گفته سلیمان عثمان، سخنگوی جنبش آزادیبخش مردم سودان – شاخه شمال، شبه نظامیان این گروه به دلایل راهبردی از کرموک خارج شده اند.

او گفت: "ارتش سودان کرموک را در اختیار دارد ولی این پایان نبرد در نیل آبی نیست."

نیل آبی یکی از سه استان سودان است که پس از استقلال جنوب این کشور شاهد جنگ داخلی بوده است.