به گروگان گرفته شدن ماموران زندان در ونزوئلا

مقام های محلی در ونزوئلا در حال مذاکره با زندانیان شورشی در زندانی در استان غربی تاچیرا هستند تا دو مامور به گروگان گرفته شده پلیس را آزاد کنند.

شورش پس از آن رخ داد که درگیری میان گروه های تبهکار رقیب در این زندان هشت کشته بر جا گذاشت.

دو مامور دیگر نیز که به وسیله شورشی ها به گروگان گرفته شده بودند، پس از توافق مسوولان زندان به انتقال همه اعضای یکی از باندهای تبهکار به یک بخش از بازداشتگاه، آزاد شدند.

ارتش ونزوئلا برای کنترال اوضاع وارد عمل شده است.

به گفته زنرال اکتور کورونادو، بی کفایتی پلیس محلی باعث شد شورشی ها به اسلحه دست پیدا کنند.

زندان های ونزوئلا دچار کمبود ظرفیت هستند و شرایط بد زندگی در آنها باعث شورش مکرر زندانیان شده است.