تاکید دانشجویان بر لزوم ادامه راه 'تسخیرکنندگان' سفارت آمریکا

تلویزیون دولتی ایران مصاحبه ای با چند عضو اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان را پخش کرده که گفته اند باید "راه استکبار ستیزی دانشجویانی که لانه جاسوسی را تسخیر کردند ادامه یابد."

لانه جاسوسی اصطلاحی است که جمهوری اسلامی برای سفارت سابق آمریکا در تهران به کار می برد که در جریان تظاهرات سیزده آبان سال ۱۳۵۸ با ورود گروهی از تظاهرکنندگان که بعدا خود را "دانشجویان پیرو خط امام" خواندند، تصرف و دیپلمات های و کارمندان شاغل در آن برای چندین ماه در ایران محبوس شدند.

تعداد زیادی از افرادی که در تصرف سفارت آمریکا در تهران دست داشتند بعدها به مقامات مهم دولتی رسیدند اما برخی از آنان در جریان تصفیه های جناحی درون حکومتی به خصوص پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری، تحت تعقیب قرار گرفتند، بازداشت و در مواردی محاکمه و زندانی شدند.