دولت کفالت واحدهای صنعتی گروه امیرمنصور آریا را بررسی می‌کند

مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران، به خبرگزاری مهر گفته است که یک کارگروه ویژه در حوزه معاون اول رئیس جمهوری تشکیل شده تا موضوع برعهده گرفتن کفالت واحدهای صنعتی متعلق به شرکت توسعه سرمایه گذاری امیرمنصور آریا توسط دولت را بررسی کند.

شرکت امیرمنصور آریا، که مدیران ارشد آن از متهمان اصلی پرونده اختلاس کلان بانکی هستند، دارای چندین شرکت صنعتی و خدماتی با تعداد قابل توجهی کارگر و کارمند است و آقای غضنفری گفته که از اقدام خاصی در مورد وضعیت این شرکت ها اطلاعی ندارد و منتظر اجازه قوه قضاییه برای فعال شدن کارخانه های زیر مجموعه آن است.

در مورد سایر بنگاه های زیر مجموعه گروه آریا نیز وی گفته است که وزارت صنعت، معدن و تجارت در انتظار تصمیمات و راهنمایی های قوه قضاییه است.