'رای ممتنع دو عضو دایم شورای امنیت' به عضویت فلسطینیان

به گفته یک منبع دیپلماتیک در سازمان ملل، مقامات بریتانیا، فرانسه و کلمبیا، از اعضای شورای امنیت، گفته اند که در رای گیری پیرامون درخواست تشکیلات خودگردان فلسطینی برای عضویت کامل در سازمان ملل به این درخواست رای ممتنع خواهند داد.

بریتانیا و فرانسه از اعضای دایم شورای امنیت و دارای حق وتو در این شورا هستند اما به گفته این منبع دیپلماتیک، نمایندگان آنان در جلسه ای خصوصی در محل سازمان ملل موضع خود در مورد درخواست فلسطینیان را اعلام کرده اند.

قرار است درخواست فلسطینیان برای عضویت کامل در سازمان ملل هفته آینده در شورای امنیت مطرح شود و اگرچه انتظار می رود آمریکا این درخواست را وتو کند، اما تشکیلات خودگردان امیدوار است بتواند اکثریت آرای اعضای شورا را کسب کند ولو اینکه این درخواست تصویب هم نشود.