ژنرال آمریکایی به خاطر انتقاد از دولت افغانستان برکنار شد

ژنرال پیتر فولر، یکی از فرماندهان ارشد ائتلاف تحت رهبری آمریکا در افغانستان، به علت اظهاراتش درباره حامد کرزی و دولت وی، برکنار شده است.

این ژنرال دو ستاره روز پنجشنبه در مصاحبه با نشریه آمریکایی پلیتیکو، گفته بود که مقام های دولت افغانستان "از واقعیت های این کشور منزوی هستند."

ژنرال جان آلن، فرمانده نیروهای بین المللی (آیساف) با اظهار تاسف از این سخنان، دستور برکناری ژنرال فولر را صادر کرده است.

ژنرال فولر همچنین از اظهارت اخیر حامد کرزی که در صورت آغاز جنگ بین آمریکا و پاکستان، کشورش از پاکستان حمایت خواهد کرد، به شدت انتقاد کرده بود.

آقای کرزی گفته بود: "خدا ناخواسته، اگر هرگاه میان پاکستان و آمریکا جنگ شروع می شود، افغانستان از پاکستان طرفداری خواهد کرد."