نخست وزیر یونان رای اعتماد گرفت

جورج پاپاندرئو، نخست وزیر یونان توانست رای اعتماد مجلس این کشور را در یک رای گیری حیاتی برای آینده یورو، واحد پول اروپایی به دست آورد.

با وجود تهدیدی که از جانب هم حزبی های مخالفش در حزب سوسیالیست یونان متوجه او بود، آقای پاپاندرئو در نهایت توانست ۱۵۳ رای موافق را در برابر ۱۴۵ رای مخالف کسب کند.

قبل از شروع رای گیری، نخست وزیر یونان خواهان حمایت پارلمان این کشور برای تشکیل دولتی ائتلافی شد تا بتواند دریافت کمک مالی از اتحادیه اروپا برای فائق آمدن بر بحران بدهی های یونان و تثبیت وضعیت اقتصادی حوزه یورو را تضمین کند.

با این همه، ناظران بعید می دانند که حزب مخالف دولت، تشکیل دولتی ائتلافی به ریاست آقای پاپاندرئو را بپذیرد.