افزایش فشار برای استعفای دولت یونان

راست گرایان مخالف دولت جورج پاپاندرئو، نخست وزیر یونان خواهان استعفای او شده اند.

آنتونیس ساماراس، رهبر مخالفان گفته است که او خواهان برگزاری انتخابات عمومی زودهنگام است.

پارلمان یونان قرار است جمعه به دولت آقای پاپاندرئو رای اعتماد دهد.

او پنجشنبه با تعلیق برنامه خود برای به همه پرسی گذاشتن طرح کمک مالی منطقه یورو گفته بود که حمایت مخالفان از این طرح به این معنی است که دیگر نیازی به رفراندوم نیست.

طرح همه پرسی آقای پاپاندرئو با انتقاد شدید کشورهای اروپایی مواجه شد که نگران گسترش بحران مالی یونان به دیگر کشورهای منطقه یورو هستند.

نمایندگان حزب پاسوک که آقای پاپاندرئو به آن تعلق دارد نیز با برگزاری همه پرسی مخالفت کرده اند.

آقای پاپاندرئو از اکثریت ناچیز ۱۵۲ کرسی از ۳۰۰ کرسی در پارلمان یونان برخوردار است.