'هیات ایرانی به همه سوال های کمیته حقوق بشر پاسخ نداد'

به گزارش خبرگزاری رویترز، اعضای کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد می گویند، هیات ایرانی شرکت کننده در نشست این نهاد بین المللی از پاسخ گویی به بعضی از سوال های مهم درباره وضع این کشور خودداری کرده اند یا به لفاظی حقوقی روی آورده اند.

این در حالی است که این کمیته از ارعاب مخالفان، سرکوب اعتراض ها و بازداشت و زندانی کردن مدافعان حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کرده است.

خبرگزاری رویترز به نقل از کریستین شانه، قاضی فرانسوی و از اعضای کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد نقل کرد که هیات ایرانی به سوال های مطرح شده درباره سنگسار محکومین، حقوق زنان و وضع همجنسگرایان پاسخ نداده است.

کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد از ۱۸ کارشناس مستقل تشکیل شده است اما فاقد قدرت اجرایی است.

وظیفه این کمیته نظارت بر سیستم های قضایی کشورها و ابراز اطمینان از انطباق عملکرد آنها با معیارهای تعیین شده در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است.

نمایندگان ایران پس از ۱۸ سال در نشست این کمیته شرکت کردند.

نشست جاری کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد از ۱۷ اکتبر شروع شده و جمعه، چهارم نوامبر به پایان می رسد.

علاوه بر ایران، وضع حقوق بشر در کویت، مالاوی، نروژ و جامائیکا در دستور کار نشست جاری این کمیته قرار دارد.