کشته شدن رهبر شورشیان کلمبیا تایید شد

وزیر دفاع کلمبیا کشته شدن آلفونسو کانو، رهبر گروه شورشی فارک، را تایید کرده است.

آلفونسو کانو که ۶۳ سال داشت، در جریان درگیری با نیروهای امنیتی در یکی از استان های جنوب غرب کلمبیا کشته شد.

نیروهای امنیتی بعد از یک رشته بمباران منطقه، وارد اردوگاه کوهستانی وی شدند.

خوان مانوئل سانتوس، رییس جمهوری کلمبیا گفت مرگ آلفونسو کانو بزرگترین ضربه به این جنبش چریکی چپ گراست. وی از چریک های فارک خواست از این فرصت استفاده کرده و سلاح های خود را زمین بگذارند.

شورشیان فارک از ۴۷ سال پیش تا کنون با دولت مرکزی کلمبیا در حال نبرد هستند.