احمدی نژاد: باید مراقب بود آبروی افراد زیر سوال نرود

محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران گفته است که باید مراقب بود اجرای عدالت تحت تاثیر سیاسی‌بازی و باندبازی قرار نگیرد و آبروی افراد زیر سوال نرود.

به گزارش خبرگزاری فارس، آقای احمدی نژاد گفته است: "از شش سال قبل اعلام کردیم که در سیستم بانکی اشکالاتی وجود دارد و باید اصلاح شود، اما برخی تلاش کردند تا اختیارات را از دولت بگیرند که مبادا دولت اصلاحاتی انجام دهد."

رئیس جمهور ایران با بیان این که عده‌ای خارج از نظام بانکی ایران مرتکب تخلف شده‌اند، گفت: "اصل تخلف، خارج از نظام بانکی رخ داد و در این میان افرادی از سوی قوه قضائیه بازداشت و اسم آنها منتشر شد، اما اتهامشان اعلام نشد. در حالی که باید مراقب بود آبروی افراد زیر سؤال نرود."