دو افسر ارشد پلیس پاکستان در پرونده ترور بی نظیر بوتو

دادگاه رسیدگی کننده به ترور بی‌نظیر بوتو نخست وزیر سابق پاکستان دو افسر ارشد پلیس و پنج پیکارجوی طالبان را در این اقدام مقصر دانسته است.

این دادگاه امنیتی در حال رسیدگی به ترور سال 2007 است که طی آن خانم بوتو کشته شد. در جریان این ترور، خانم بوتو پس از شرکت در یک مراسم انتخاباتی در شهر راولپندی هدف گلوله و انفجار بمب قرار گرفت.

یکی از دو افسر ارشد پلیس متهم در این پرونده رئیس وقت پلیس شهر راولپندی بود. او متهم است که در حفظ جان خانم بوتو کوتاهی کرده است.

تمامی هفت متهم این پرونده خود را بیگناه می دانند. پلیس پاکستان می گوید سه فرد متهم دیگر این پرونده، از جمله رهبر طالبان پاکستانی، کشته و دو متهم دیگر متواری هستند.