زندانیان سیاسی: مجلس ایران مشابه مجلس حسنی مبارک است

سی و شش زندانی سیاسی ایران طی بیانیه ای از مردم خواسته اند در صورت برگزاری انتخاباتی سالم و آزاد از آن "استقبال" کنند، اما در غیراینصورت انسجام خود را حفظ کنند و انتخاباتی "غیرقانونی" را مشروعیت نبخشند.

به گزارش کلمه، سایت نزدیک به اصلاح طلبان، این بیانیه مجلس ایران را "فرمایشی" توصیف و با مجلس حسنی مبارک، رئیس جمهور سرنگون شده مصر، مقایسه کرده است.

امضا کنندگان این بیانیه همچنین گفته اند دادگاه های جمهوری اسلامی با احکام "سنگین" و "بی پایه" خود "باعث روسفیدی" دادگاه های دوران شاه شده است.

عبدالله رمضان زاده، محسن میردامادی، بهزاد نبوی، مصطفی تاجزاده، عبدالله مومنی، فیض الله عرب سرخی، قاسم شعله سعدی، علیرضا رجایی، عیسی سحرخیز، بهمن احمدی امویی و عماد بهاور جزء امضاکنندگان این بیانیه هستند.