چند انفجار، بغداد را لرزاند

گزارش ها از بغداد، پایتخت عراق حاکی از آن است که یک رشته انفجار موجب بروز تلفات سنگین شده است.

خبرگزاری ها می گویند این انفجارها در بازاری شلوغ در منطقه تجاری پایتخت روی داده است.

خبرگزاری رویترز می گوید تا کنون هشت نفر کشته و نزدیک به سی نفر زخمی شده اند.