شورشیان فارک: به مبارزه مسلحانه ادامه می‌دهیم

شورشیان چپگرای کلمبیا در بیانیه‌ای گفتند که به رغم کشته شدن رهبرشان، به مبارزه مسلحانه خود ادامه خواهند داد.

آلفونسو کانو، رهبر گروه شورشی فارک در جریان درگیری با نیروهای امنیتی در یکی از استان های جنوب غرب کلمبیا کشته شده است.

این گروه در بیانیه ای خاطرنشان کرده که صلح در کلمبیا از طریق کنار گذاشتن مبارزه مسلحانه به دست نمی آید. فارک اعلام کرده که صلح در کشور تنها از طریق "ریشه کن کردن" عواملی به دست می آید که دلیل "شورش" بوده است.