مرگ ۳۸۸ نفر در ایران به علت برق گرفتگی

سازمان پزشکی قانونی ایران اعلام کرد که در تابستان سال جاری، ۲۱۶ نفر به علت برق گرفتگی، جان خود را در این کشور از دست داده اند.

پزشکی قانونی ایران گفته است که امسال، تا کنون ۳۸۸ نفر جان خود را به این علت از دست داده اند.

این سازمان اعلام کرد که این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال قبل (۴۳۶ نفر) یازده درصد کاهش یافته است.

بیشتر قربانیان برق گرفتگی را مردان تشکیل می دهند.