وعده افزایش سرعت اینترنت خانگی در ایران

رضا تقی پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران وعده افزایش سرعت اینترنت خانگی در ایران را داده است.

آقای تقی پور گفته است که با فراهم ساختن امکانات فنی، افزایش سرعت اینترنت خانگی میسر می شود.

کاربران اینترنت در ایران غالبا از سرعت اینترنت در این کشور ناراضی هستند.

سرعت پایین اینترنت در کنار محدودیت های دیگری چون فیلترینگ از مسائلی است که کاربران اینترنت در ایران با آن رو به رو هستند.