رئیس جمهور نیجریه، خشونت‌های این کشور را محکوم کرد

گودلاک جاناتان، رئیس جمهور نیجریه، یک رشته تیراندازی و بمبگذاری در شمال شرقی این کشور را که منجر به کشته شدن حداقل ۶۵ نفر شد، محکوم کرده است.

او گفت عوامل این حملات، به پای میز محاکمه آورده خواهند شد.

ساکنان شهر داماتورو که بیشترین قربانی را متحمل شده، خانه های خود را ترک کرده و سرگرم به خاک سپردن قربانیان هستند.

گروه اسلامگرای بوکوحرام مسئولیت این حملات را پذیرفته و گفته است که دست به حملات بیشتری خواهد زد.