رهبر حزب کارگر بریتانیا: نباید معترضان را نادیده بگیریم

اد میلیبند، رهبر حزب کارگر بریتانیا هشدار داده که تجمع اعتراضی در برابر کلیسای جامع سنت پل، "علامت خطری" است که نگرانی ها و حساسیت های میلیون ها نفر را منعکس می کند.

رهبر حزب مخالف بریتانیا در مقاله ای برای هفته نامه بریتانیایی آبزرور نوشت افرادی که از ۱۵ اکتبر در برابر کلیسای سنت پل جمع شده اند، به نابرابری و طمع و حرص شرکت ها معترض هستند.

او گفت تنها افراد بی فکر و ملاحظه، تظاهرات لندن و سایر نقاط جهان را نادیده خواهند گرفت.

تظاهرکنندگان مخالف سرمایه‌داری در لندن، در محوطه ورودی اصلی کلیسای جامع سنت پل که در منطقه تجاری این شهر قرار دارد، تجمع کرده‌اند.