بریتانیا می‌تواند ۴۰ میلیارد پوند به صندوق بین‌المللی پول بدهد

دنی الکساندر، رئیس خزانه‌داری بریتانیا گفته است که این کشور برای کمک به اقتصاد جهانی می‌تواند تا ۴۰ میلیارد پوند در اختیار صندوق بین‌المللی پول قرار دهد.

گفته شده است که این مبلغ در دو نوبت پرداخت خواهد شد، ولی اطمینان حاصل خواهد شد که به صورت نقل و انتقال پول واقعی انجام نشود.

دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا هم گفته است که این کشور مبلغ بیشتری به صندوق بین‌المللی پول خواهد داد، ولی این پول نباید برای تامین کمک‌های مالی به منظور حمایت از کشورهای حوزه یورو هزینه شود.