'قاچاق سیگار در ایران به زیر پنج میلیارد نخ می رسد'

علی اصغر رمزی سرپرست شرکت دخانیات در ایران گفته است "قاچاق سیگار در ایران به زیر پنج میلیارد نخ می رسد".

این در حالی است که خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا در گزارشی اعلام کرده که بر اساس شواهد موجود قاچاق سیگار در ایران در سال جاری نه تنها کاهش نیافته بلکه افزایش هم پیدا کرده است.

آقای رمزی گفته می‌توان حجم قاچاق سیگار را به ایران تا پایان سال آینده به کمتر از پنج میلیارد نخ رساند. ایسنا در گزارش خود تحقق این مساله را مورد تردید قرار است چرا که بر اساس برآوردها سالانه بین ۶۰ تا ۶۵ میلیارد نخ سیگار در ایران مصرف می‌شود. از این میزان تخمین زده می‌شود که بین ۳۰ تا ۳۵ میلیارد نخ از طریق قاچاق تامین می‌شود.