دانیل اورتگا 'در آستانه' پیروزی مجدد در انتخابات نیکاراگوئه

رای گیری در نیکاراگوئه برای انتخاب یک رئیس جمهور و نمایندگان پارلمان در جریان است.

نظرسنجی ها حاکیست که دانیل اورتگا رئیس جمهور این کشور از حزب چپگرای ساندنیستا به راحتی برنده خواهد شد.

در دوره ریاست او نیکاراگوئه شاهد رشد اقتصادی بوده است اما او به خاطر حکم دیوان عالی که به او اجازه می داد برای سومین بار نامزد شود مورد انتقاد قرار گرفته است.

پیش از رای گیری فضا متشنج بوده است و درگیری هایی میان هواداران دو حزب اصلی گزارش شده.