شرکت وزیر خارجه ایران در اجلاس سازمان همکاری شانگهای

علی اکیر صالحی، وزیر خارجه ایران، برای شرکت در اجلاس نخست وزیران سازمان همکاری شانگهای وارد پترزبورگ در روسیه شده است.

سازمان شانگهای با هدف تقویت همکاری های منطقه ای تشکیل شده و کشورهای روسیه، چین، تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان و قیرقیزستان در آن عضویت دارند و ابران، پاکستان، مغولستان و هند اعضای ناظر آن هستند و افغانستان نیز به عنوان کشور میزبان به جلسات عالی این سازمان دعوت شده است.

در اجلاس سال گذشته نخست وزیران، محمدرضا رحیمی به نمایندگی از ایران شرکت داشت و در سال های اخیر، محمود احمدی نژاد در جلسات رئیسان کشورهای عضو حضور یافته هر چند ابراز تمایل جمهوری اسلامی برای کسب عضویت دایم در سال های گذشته با استقبال کشورهای عضو مواجه نشد.