'آمریکا و اسرائیل به دنبال جلب حمایت برای حمله نظامی به ایران'

محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور ایران، آمریکا و اسرائیل را متهم کرده که به دنبال جلب حمایت برای حمله نظامی به ایران هستند.

سخنان آقای احمدی‌نژاد در روزنامه الاخبار مصر پس از آن منتشر شده که شیمون پرز، رئیس جمهور اسرائیل گفته احتمال حمله نظامی به ایران به دلیل توسعه برنامه هسته ای آن کشور بیشتر شده است.

ایران گفته برنامه هسته‌ای این کشور تنها برای اهداف صلح آمیز است.

سرگی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، گفته است که هر حمله‌ای به ایران یک اشتباه جدی خواهد بود و تبعات غیر قابل پیش بینی به همراه خواهد داشت.