'ظرفیت زندان سه هزار نفر است اما ۱۳ هزار زندانی داریم'

محمود ذوقی، دادستان عمومی و انقلاب مشهد اعلام کرد: "ظرفیت اسمی زندان مشهد حداکثر سه هزار نفر است اما در حال حاضر ۱۳ هزار زندانی داریم."

به گزارش خبرگزاری آنلاین، آقای ذوقی سرقت را اولین جرم از نظر فراوانی در شهر مشهد دانست و گفت: "سرقت از ماه فروردین ماه تا خردادماه سیر صعودی داشته اما از تیرماه کاهش قابل توجهی داشته است".

وی گفت این فقط زندانی نیست که تحت تاثیر قرار می گیرد.

دادستان عمومی و انقلاب مشهد اضافه کرد: "ما برای امنیت جامعه یک مجرم را زندانی می‌کنیم و جامعه باید بهای آن را بپردازد و از خانواده زندانی حمایت کند."