رقیب اورتگا، نتایج انتخابات را نپذیرفت

نزدیک ترین رقیب انتخاباتی دانیل اورتگا، رئیس جمهوری نیکاراگوئه، با رد کردن نتایج شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری در این کشور، گفت که "نتایج منعکس کننده خواست مردم نیست".

فابیو گادئا، روز دوشنبه (هفتم نوامبر - ۱۶ آبان) گفت که نمی تواند نتایج شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری را بپذیرد و معتقد است که خواست رای دهندگان از صندوق ها بیرون نیامده است.

با شمارش حدود ۸۵ درصد از برگه های رای در نیکاراگوئه، دانیل اورتگا که با تصویب قانون مناقشه برانگیزی، برای سومین بار خود را کاندید ریاست جمهوری کرده، برنده انتخابات اعلام شده است.

در دو دوره قبلی ریاست او نیکاراگوئه شاهد رشد اقتصادی بوده اما وی به خاطر حکم دیوان عالی که به او اجازه داد برای سومین بار نامزد پست ریاست جمهوری شود، مورد انتقاد مخالفان به ویژه حزب چپگرای ساندنیستا قرار گرفته است.