حمله سایبری به سایت آدیداس

آدیداس اعلام کرده است که سایت این شرکت مورد حمله سایبری "پیشرفته ای" قرار گرفته است.

این شرکت تولید کننده لباس و وسایل ورزشی می گوید هنوز معلوم نیست که اطلاعات مشتریان به سرقت رفته باشد، اما سایت آن موقتا تعطیل شده تا بازدیدکنندگان مورد حمله سایبری قرار نگیرند.

اوایل سال جاری نیز موجی از حملات سایبری به شرکت سونی انجام شد.

اطلاعات حدود ۷۷ میلیون کاربر به سرقت رفت.