آمریکا از گزارش آژانس برای تحریم بیشتر ایران استفاده می کند

کاخ سفید می گوید گزارش آژانس بیانگر نگرانی های آمریکا است و واشنگتن از آن برای تشدید تحریم های ایران استفاده می کند.

آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار است گزارش جدیدی درباره ایران منتشر کند که گفته می شود حاکی از پیشرفت های قابل توجه ابعاد نظامی برنامه اتمی این کشور است.

جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید روز دوشنبه گفت آمریکا به فشارهای خود بر ایران و انزوای بیشتر این کشور ادامه می دهد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا آمریکا ممکن است دست به اقدام نظامی علیه ایران بزند، گفت که واشنگتن هرگز از این گزینه صرفنظر نمی کند، اما تاکنون ابزار دیپلماتیک موثر بوده و همچنان نیز ادامه خواهد یافت.