تاکید وزارت بهداشت ایران: تبلیغ چیپس و پفک ممنوع است

معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران به خبرگزاری ایرنا گفته است که "طبق قانون، تبلیغ مواد آسیب رسان سلامت از جمله چیپس و پفک ممنوع است و رسانه ها باید به این موضوع توجه کنند."

این مقام ورارت بهداشت گفته است که فهرستی از کالاهای آسیب رسان به سلامت تهیه و برای اجرای قانون منع تبلیغ اینگونه مواد، به سازمان های مربوطه ابلاغ شده است.

معاون وزارت بهداشت با درخواست از رسانه های همگانی برای همکاری با این وزارتخانه در زمینه جلوگیری از تبلیغ مواد غذایی آسیب رسان، گفته است که "برخی تنقلات آسیب رسان به سلامت به راحتی در فروشگاه ها در دسترس کودکان است که نباید چنین باشد."