جو فریزر، قهرمان سابق مشت زنی جهان، درگذشت

روز سه شنبه، ۱۷ آبان (۸ نوامبر)، گزارش شد که جو فریزر، قهرمان سابق مشت زنی جهان پس از مبارزه ای کوتاه با بیماری سرطان کبد، در سن ۶۷ سالگی درگذشته است.

جو فریزر شهرت خود را بیشتر به سه مسابقه خبرساز با محمد علی، قهرمان مشهور مشت زنی جهان، مدیون بود که در سال ۱۹۷۱ با شکست محمد علی، و در سال های ۱۹۷۴ و ۱۹۷۵ با پیروزی محمد علی خاتمه یافت.

جو فریزر بین سال های ۱۹۶۵ تا ۱۹۸۱ در بیش از سی و پنج مسابقه مهم در آمریکا و کشورهای دیگر شرکت کرد و به استثنای دو شکست از محمد علی و دو شکست از جورج فورمن، در تمامی این مسابقات پیروز شد.