مقام سپاه پاسداران فرماندهان آمریکایی را تهدید به تلافی کرد

سرتیپ پاسدار امیرعلی حاجی زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران در واکنش به گزارش های مربوط به اظهارات یک نظامی سابق آمریکایی در مورد ترور فرماندهان نیروی قدس، گفته است: "نباید فراموش کنید فرماندهان آمریکایی در افغانستان، عراق و کشورهای منطقه حضور و تردد فراوان دارند، اگر یکی از ما را بکشید، دهها نفر از شما را خواهیم کشت."

وی با یادآوری اینکه چند صد هزار نفر از مردم ایران و نفرات و فرماندهان سپاه پاسداران در طول جنگ با عراق کشته شده اند، گفته است: "آنها ماهی را از آب می ترسانند و نمی فهمند که فرماندهان و پاسداران ما پس از جنگ نیز با غسل شهادت زندگی کرده اند."

آقای حاجی زاده در مورد احتمال اقدام نظامی علیه ایران، گفته است که حتی پس از یازدهم سپتامبر، که به گفته وی، آمریکا و اسرائیل در اوج قدرت بودند، آنان جرات نکردند به ایران حمله کنند و افزوده است که در حال حاضر که آمریکا و کشورهای غربی با دشواری های داخلی و خارجی مواجه اند "پیروزی بر ایران سرابی بیش نیست."