رئیس جمهور روسیه: ایران به تعهدات هسته‌ای خود عمل کند

به گزارش خبرگزاری روسی اینترفاکس، دمیتری مدودف، رئیس جمهوری روسیه، گفته است که "ایران باید به تعهداتی که در برابر جامعه بین المللی بر عهده گرفته از جمله در زمینه اهداف صلح آمیز برنامه هسته ای خود عمل کند."

در حالیکه شورای امنیت سازمان ملل از ایران خواسته است بخشی از برنامه های اتمی خود را کنار بگذارد، آقای مدودف گفته است که روسیه، به عنوان عضو دایم شورای امنیت و گروه مذاکره کننده با ایران، "از ایران می خواهد به گونه ای مسئولانه رفتار و به تصمیم های اتخاذ شده عمل کند."

رئیس جمهوری روسیه گفت که رهبری ایران، از جمله رئیس جمهوری آن کشور، بارها به او اطمینان داده اند که آماده تلاش برای تایید صلح آمیز بودن برنامه اتمی خود و همکاری با سایر کشورهای مذاکره کننده هستند اما افزود: "متاسفانه، در این زمینه پیشرفتی مشاهده نشده است."