ادامه فشارها بر برلوسکونی با وجود تصویب لایحه بودجه

سیلویو برلوسکونی، نخست وزیر ایتالیا با وجود آنکه موفق شد رای نمایندگان مجلس سنای این کشور را در مورد لایحه بودجه به دست آورد، اما همچنان برای کناره گیری از سمت خود تحت فشار است.

مخالفان برلوسکونی از رای دادن در مورد لایحه بودجه امتناع کردند و در نتیجه این لایحه رای کافی را برای تصویب شدن به دست آورد.

با وجود رای آوردن لایحه بودجه، آقای برلوسکونی اکثریت را در مجلس سنا از دست داده است.

پیش از این امبرتو بوسی، از متحدان آقای برلوسکونی در دولت و رهبر لیگ شمال ایتالیا، به جمع مخالفان نخست وزیر ایتالیا پیوسته بود و خواهان کناره گیری او از قدرت شده بود.