متحدان برلوسکونی خواهان کناره گیری او از قدرت شدند

یکی از متحدان سیلویو برلوسکونی، نخست وزیر ایتالیا که در دولت این کشور نیز حضور دارد، از او خواسته است که از سمت خود کناره گیری کند، و در عوض آنجلو آلفانو، وزیر دادگستری سابق ایتالیا جانشین او شود.

امبرتو بوسی، رهبر لیگ شمالی ایتالیا این درخواست را در شرایطی مطرح کرده است که قرار است امروز پارلمان ایتالیا در مورد بودجه این کشور رای گیری کند.

بسیاری از اعضای حزب آقای برلوسکونی هم تهدید کرده اند که دست از حمایت او برخواهند داشت.

بسیاری از ناظران معتقدند که این رای گیری در سرنوشت سیاسی سیلویو برلوسکونی، تاثیری به سزا خواهد داشت.

بحران مالی در ایتالیا پی آن اوج گرفت که هزینه های استقراضی دولت، به دلیل تردید در توانایی این کشور در بازپرداخت بدهی هایش بالا رفت.