آبدارچی بانک در قم یک میلیارد تومان دزدید

آبدارچی یک بانک در قم، مبلغ یک میلیارد تومان از گاوصندوق این بانک سرقت کرده است.

سایت جام جم آنلاین به نقل از رییس پلیس آگاهی استان قم نوشته است که طی بررسی های صورت گرفته مشخص شد که موجودی بانک بدون تخریب در گاوصندوق به سرقت رفته است.

این مقام پلیس آگاهی افزوده که در تحقیقات بیشتر مشخص شد که دزدی توسط یکی از کارکنان بانک انجام گرفته است، و از آنجا که آبدارچی این بانک اخیرا یک اتومبیل و مقداری دلار خریداری کرده بود، بیش از همه به او مشکوک شدند.

آبدارچی این بانک در اعترافات خود گفته است: "از چندی پیش که به عنوان آبدارچی در بانک مشغول به کار شده بودم و هر بار با باز و بسته شدن در گاو صندوق و دیدن پول ها، وسوسه می شدم تا این که تصمیم گرفتم پول های بانک را سرقت کنم".

او در ادامه اعترافاتش افزوده که با دزدیدن رمز ورودی گاوصندوق از مسئول آن، در آخر وقت اداری یکی از روزها با در اختیار داشتن کلیدها نقشه خود را عملی کرده است.