دولت جدید یونان 'معرفی می شود'

یکی از مقام های دولت یونان گفته است که ترکیب کابینه جدید این کشور روز چهارشنبه اعلام می شود.

مذاکرات احزاب سیاسی برای تشکیل دولت ائتلافی در آتن به روز سوم کشیده شده است.

یک منبع دولتی گفت که جورج پاپاندرئو، نخست وزیر، صبح چهارشنبه به دیدار رئیس جمهوری یونان خواهد رفت.

نخست وزیر یونان موافقت کرده است که از قدرت کنار برود.

یونان هنوز طرح ریاضت اقتصادی اروپا را که شرط اتحادیه اروپا برای پرداخت کمک مالی به این کشور است، تصویب نکرده است و به همین علت تحت فشار بین المللی شدیدی قرار دارد.