پاسخ ایران به آژانس اتمی درباره گزارش جنجالی

علی اصغر سلطانیه، نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین، در رابطه با گزارش تازه یوکیو آمانو، مدیرکل این نهاد، ۲۰ سوال مطرح کرده و با پاسخ به آنها اتهامات وارد به کشورش مبنی بر این که فعالیت های نظامی احتمالی هسته ای داشته را بی اساس دانسته است.

گزارش جدید آقای آمانو رسما روز چهارشنبه منتشر خواهد شد.

در این گزارش آمده که ایران پیش از پایان سال ۲۰۰۳ میلادی، فعالیت های نظامی احتمالی خود را تحت عنوان "برنامه آماد" انجام می داده است و برخی از این فعالیت ها احتمالا در حال حاضر نیز ادامه دارد.

ایران برنامه اتمی خود را صلح آمیز می داند.

آژانس در گزارش تازه می گوید که پاسخ های ایران به سوالاتش درباره جوانب نظامی احتمالی "ناقص" بوده است.

خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) درباره اقدام آقای سلطانیه می نویسد که ایران "در ابتکار عمل خود در آستانه انتشار گزارش جدید آقای مدیرکل سعی کرده است که به اتهامات اصلی مطرح شده در این گزارش پاسخ دهد."