عضو ارشد کنگره آمریکا خواهان تحریم ایران شد

ایلیانا راس لیتنن، رئیس جمهوریخواه کمیته روابط خارجه مجلس نمایندگان آمریکا، خواهان اقدام "قاطع" واشنگتن در برابر فعالیت های به گفته وی هسته ای نظامی ایران شد.

او در واکنش به گزارش جدید مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی، که "جوانب احتمالی برنامه هسته ای ایران" را تشریح کرده، خواهان تشدید تحریم ها علیه تهران شده است.

ایران برنامه اتمی خود را صلح آمیز می داند.

این سیاستمدار جمهوریخواه بر تحریم بانک مرکزی و صادرات نفت ایران تاکید دارد.