دادگاه تونس به استرداد آخرین نخست وزیر قذافی رای داد

دادگاهی در تونس برای استرداد بغدادی علی المحمودی، آخرین نخست وزیر حکومت معمر قذافی، به مقام های جدید لیبی حکم صادر کرده است.

وکیل آقای المحمودی می گویند که این سیاستمدار ۷۰ ساله به علت اوضاع ناآرام لیبی نباید به این کشور بازگردانده شود.

وکیل وی حکم صادر شده را سیاسی می داند.

سازمان های مدافع حقوق بشر از جمله عفو بین الملل، از تونس خواسته اند که آقای المحمودی را به لیبی تحویل ندهد.