روسیه کاوشگری را راهی قمر مریخ کرد

روسیه کاوشگری را برای جمع آوری سنگ و خاک از سطح فوبوس، از اقمار مریخ، و آوردن آنها به زمین برای مطالعه راهی فضا کرده است.

این نمونه ها می تواند شناخت گسترده تری نسبت به سرمنشاء این قمر ۲۷ کیلومتری فراهم آورد.

بسیاری از دانشمندان گمان می کنند که فوبوس شاید اصلا سیارکی در منظومه شمسی بوده باشد که در میدان جاذبه مریخ به دام افتاده است.

نام ماموریت تازه روسیه "فوبوس-گرانت" است که "گرانت" به زبان روسی به معنی خاک است.

این ماموریت همچنین حامل اولین ماهواره مریخ چین است.

انتظار می رود که نمونه های جمع آوری شده ظرف ۳۳ ماه به زمین بازگردانده شوند.