احمدی نژاد: کارمندان کاخ سفید هم طرفدار منطق ملت ایران هستند

محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران، این اتهام را که جمهوری اسلامی در صدد ساخت بمب اتمی است رد کرده و گفته است: "این مردم اگر بخواهند بمب بسازند، از شما نمی ترسند و شما را آدم حساب نمی کنند، این مردم نیاز به بمب ندارند و با فرهنگ و منطق و اخلاق و عدالتخواهی، دمار از روزگار شما در می آورند."

آقای احمدی نژاد، که در شهر کرد، مرکز استان چهار محال و بختیاری سخنرانی می کرد، گفت: "ملت ما یک منطقی را به جهان عرضه می کند که اگر رئیس جمهوری آمریکا بخواهد در راهروهای کاخ سفید قدم بزند، خواهد دید که کارمندان آنجا هم طرفدار منطق ملت ایران هستند."

وی با انتقاد از گزارش اخیر مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی، این گزارش را منطبق با خواست آمریکا دانست و گفت: "چرا حیثیت آژانس انرژی اتمی را خرج دولت آمریکا می کنید؟ دوست ملت ما باشید و بدانید که تاریخ نشان داده است که هیچیک از دشمنان ملت ایران طعم افتخار و پیروزی را نچشیده اند."