اجباری شدن بستن کمربند ایمنی برای سرنشینان عقب در ایران

پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی ایران اعلام کرده است که از روز جمعه ۲۰ آبان ماه، استفاده از کمربند ایمنی برای سرنشینان عقب خودروها اجباری می‌شود.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، اسکندر مومنی، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ایران پیش بینی کرد که با بستن کمربند ایمنی عقب، تعداد کشته‌های تصادفات رانندگی در ایران حدود سه هزار نفر در سال کاهش خواهد یافت.

بر اساس مصوبه مجلس ایران در اسفند سال گذشته، بستن کمربند ایمنی برای رانندگان و تمام سرنشینان انواع خودروهای در حال حرکت در تمام راه‌ها الزامی شد.

در این مصوبه، به تمام رانندگان خودروها و نیز تولیدکنندگان خودروها مهلتی ۶ماهه داده شد تا به نصب کمربند ایمنی برای تمام سرنشینان اقدام کنند که این مهلت در روز بیستم آبان ماه به پایان می‌رسد.

جریمه نبستن کمربند ایمنی در ایران ۷ هزار تومان است.