بازداشت دانشجویان معترض به افزایش شهریه دانشگاه در لندن

نیروهای پلیس در لندن تعدادی از دانشجویانی را که سعی داشتند در میدان ترافالگار مستقر شوند، بازداشت کرده است.

دستگیرشدگان از دانشجویانی بودند که در راهپیمایی اعتراضی به افزایش شهریه دانشگاه‌ها در بریتانیا شرکت داشتند.

آنها به مصوبه دولت بریتانیا برای افزایش شهریه‌های دانشگاه‌ها معترض بودند. بر اساس این مصوبه، شهریه سالانه دانشگاه‌ها می‌تواند تا حدود ۱۴ هزار دلار افزایش یابد.

پلیس لندن برای جلوگیری از استقرار معترضان در میدان ترافالگار لندن، تعدادی از آنها را از میدان بیرون کرده و چادرهایشان را جمع کرده است.