افت بازار بورس آمریکا در پی افزایش نگرانی از اقتصاد ایتالیا

ارزش شاخص های عمده بازار بورس و اوراق قرضه آمریکا (وال استریت) روز چهارشنبه در پی افزایش نرخ بهره ای که دولت ایتالیا برای بدهی کلان خود می پردازد، بیش از سه درصد کاهش یافت.

بیشترین افت در بخش مالی شاخص "اس اند پی" رخ داد که پنج و چهار دهم درصد بوده است.

این سیر نزولی از ماه اوت سال جاری بی سابقه بوده است.

علاوه بر شاخص "اس اند پی"، شاخص های نزدک و داو جونز نیز هر یک بیش از سه درصد افت داشتند.