نیروهای امنیتی مکزیک به نقض حقوق بشر متهم شد

دیده بان حقوق بشر از تخلف و سوء رفتار نیروهای امنیتی و نظامی مکزیک در مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر خبر داده است.

به گزارش این گروه غیردولتی، ماموران پلیس و ارتش مکزیک 24 نفر را کشته اند و مسوول ناپدید شدن 39 نفر دیگر هستند.

دیده بان حقوق بشر از دولت مکزیک خواسته است ماموران خطاکار را محاکمه کنند.

به گزارش این سازمان، حدود 40 نفر در 5 سال گذشته در خشونت های مربوط به مواد مخدر در مکزیک جان خود را از دست داده اند.

دولت این کشور می گوید بیشتر کشته شدگان از اعضای گروه های تبهکار هستند.