شکارچیان نسل کرگدن سیاه غرب آفریقا را منقرض کرده‌اند

اتحادیه بین المللی حفظ طبیعت که به بررسی وضعیت جانوران و گیاهان در شرف نابودی در جهان می پردازد گزارش کرده است که شکار غیرقانونی کرگدن سیاه در غرب آفریقا نسل این جانور کمیاب در این منطقه از جهان را منقرض کرده و نسل کرگدن سفید بومی آفریقای مرکزی هم به همین دلیل در حال نابودی است.

کرگدن عموما به خاطر فروش شاخ آن به عنوان یک داروی تقویتی به مردم کشورهای شرق آسیا و به خصوص چین و همچنین استفاده از آن آن برای ساختن دسته خنجر در برخی از کشورهای عرب خاورمیانه شکار می شود.

اتحادیه بین المللی حفظ طبیعت همچنین اعلام کرده است که حدود یکچهارم از کل پستانداران سراسر جهان و همچنین شش گونه از ماهی تون از جمله جاندارانی هستند که به خاطر نابودی محیط زندگی و یا شکار بی رویه آنها با خطر نابودی مواجه شده اند.