پیش بینی کاهش قابل توجه در نرخ رشد اقتصادی حوزه یورو

اتحادیه اروپا پیش بینی خود در مورد نرخ رشد اقتصادی کشورهای حوزه یورو در سال آینده را بازنگری کرده و از یک و هشت دهم درصد که قبلا پیش بینی کرده بود به تنها نیم درصد کاهش داده و گفته است که این وضعیت، خطر بروز یک رکود جدید را به همراه دارد.

کاهش نرخ رشد به معنی آن است که درآمدهای مالیاتی دولت ها نیز افزایش کافی نمی یابد و در نتیجه، ممکن است دولت های عضو حوزه یورو در بازپرداخت بدهی های خود با مشکل مواجه شوند.

گزارش اخیر اتحادیه اروپا در حالی انتشار می یابد که دولت ایتالیا به منظور تامین هزینه بازپرداخت بهره دیون خود، روز پنجشنبه اوراق قرضه جدیدی را به بازار عرضه می کند اما احتمال دارد بی اطمینانی سرمایه گذاران به شرایط اقتصادی این کشور باعث شود تمایل چندانی برای خرید این اوراق از خود نشان ندهند.