لوکاس پاپادموس نخست وزیر دولت موقت یونان شد

با کناره گیری جورج پاپاندرئو از سمت نخست وزیر یونان، رئیس جمهوری این کشور از لوکاس پاپادموس، از معاونان سابق رئیس بانک مرکزی اروپا، خواسته است تا ریاست دولت وحدت ملی را تا زمان برگزاری انتخابات پارلمانی بعدی بر عهده بگیرد.

دولت وحدت ملی پس از موافقت رهبران احزاب یونان با نخست وزیری آقای پاپادموس تشکیل شده و برنامه اصلی آن تصویب یک برنامه ریاضت اقتصادی به منظور دریافت کمک یکصد و سی میلیارد یورو از اتحادیه اروپا برای بازپرداخت بدهی های مالی این کشور است.

یونان با یک بدهی سنگین خارجی روبروست و بدون کمک خارجی، توانایی بازپرداخت این این بدهی را ندارد.