کمبود بودجه ۶۰ میلیون دلاری یونسکو در پی تصمیم آمریکا

سازمان علمی، آموزشی و فرهنگی سازمان ملل متحد (یونسکو) اعلام کرده است که موقتا برنامه های جدید این سازمان را به دلیل تصمیم دولت آمریکا برای قطع بودجه، به حالت تعلیق درآورده است.

دولت آمریکا در پی تصمیم سازمان یونسکو مبنی بر پذیرش عضویت فلسطینیان در این سازمان، اعلام کرد که بخشی از کمک خود به این سازمان را قطع خواهد کرد.

یونسکو اعلام کرده است که در پی این تصمیم دولت آمریکا دچار کمبود بودجه ۶۰ میلیون دلاری شده است.

ایرینا بوکووا، رییس یونسکو گفته است که این سازمان فعالیت های خود را تا پایان ماه دسامبر مورد بازنگری قرار خواهد داد، و در این مدت از پذیرش مسئولیت ها و برنامه های جدید خودداری خواهد کرد.